دسر و ژله

جدول لیست

نمایش دادن همه 18 نتیجه

حراج! پودر کیک وانیلی آی سودا طرز تهیه کیک خانگی

پودر کیک وانیلی

پودر کیک وانیلی
تومان۱۹,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰

پودر کیک وانیلی

پودر کیک وانیلی
تومان۱۹,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰

پودر کیک وانیلی آی سودا

دارای سیب سلامت، بهترین برای تهیه کیک خانگی . 500 گرمی

پودر ژله موهیتو ژلوس

پودر ژله موهیتو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله موهیتو ژلوس

پودر ژله موهیتو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله موهیتو ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله سیب موز ژلوس

پودر ژله سیب موز ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله سیب موز ژلوس

پودر ژله سیب موز ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله سیب-موز ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله پرتقال انبه ژلوس

پودر ژله پرتقال انبه ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله پرتقال انبه ژلوس

پودر ژله پرتقال انبه ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله پرتقال انبه ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله آلبالو ژلوس

پودر ژله آلبالو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله آلبالو ژلوس

پودر ژله آلبالو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله آلبالویی ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

شکلات تخته ای وانیلی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای وانیلی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۵,۷۰۰

شکلات تخته ای وانیلی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای وانیلی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۵,۷۰۰

شکلات تخته ای وانیلی جهت تزئین کیک و دسر – وزن خالص 220 گرم

فرآورده پوششی ساده جهت روکش بستنی و مصارف قنادی

شرکت شکوه شاد شانجان ( آی سودا ) در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

شکلات تخته ای نسکافه جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای نسکافه جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای نسکافه جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای نسکافه جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای نسکافه جهت تزئین کیک و دسر – وزن خالص 220 گرم

فرآورده پوششی ساده جهت روکش بستنی و مصارف قنادی

شرکت شکوه شاد شانجان ( آی سودا ) در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

شکلات تخته ای موزی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای موزی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای موزی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای موزی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای موزی جهت تزئین کیک و دسر – وزن خالص 220 گرم

فرآورده پوششی ساده جهت روکش بستنی و مصارف قنادی

شرکت شکوه شاد شانجان ( آی سودا ) در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

شکلات تخته ای شیری جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای شیری جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۸,۴۰۰

شکلات تخته ای شیری جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای شیری جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۸,۴۰۰

شکلات تخته ای شیری جهت تزئین کیک و دسر – وزن خالص 220 گرم

فرآورده پوششی ساده جهت روکش بستنی و مصارف قنادی

شرکت شکوه شاد شانجان ( آی سودا ) در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

شکلات تخته ای توت فرنگی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای توت فرنگی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای توت فرنگی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای توت فرنگی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای توت فرنگی جهت تزئین کیک و دسر – وزن خالص 220 گرم

فرآورده پوششی ساده جهت روکش بستنی و مصارف قنادی

شرکت شکوه شاد شانجان ( آی سودا ) در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

شکلات تخته ای تلخ جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای تلخ جهت تزئین کیک و دسر
تومان۲۳,۰۰۰

شکلات تخته ای تلخ جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای تلخ جهت تزئین کیک و دسر
تومان۲۳,۰۰۰

شکلات تخته ای تلخ جهت تزئین کیک و دسر – وزن خالص 220 گرم

فرآورده پوششی ساده جهت روکش بستنی و مصارف قنادی

شرکت شکوه شاد شانجان ( آی سودا ) در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

شکلات تخته ای پرتقالی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای پرتقالی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای پرتقالی جهت تزئین کیک و دسر

شکلات تخته ای پرتقالی جهت تزئین کیک و دسر
تومان۱۶,۶۰۰

شکلات تخته ای پرتقالی جهت تزئین کیک و دسر – وزن خالص 220 گرم

فرآورده پوششی ساده جهت روکش بستنی و مصارف قنادی

شرکت شکوه شاد شانجان ( آی سودا ) در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

پودر ژله انبه ژلوس

پودر ژله انبه ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله انبه ژلوس

پودر ژله انبه ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله انبه ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله انار ژلوس

پودر ژله انار ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله انار ژلوس

پودر ژله انار ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله انار
ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله آناناس ژلوس

پودر ژله آناناس ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله آناناس ژلوس

پودر ژله آناناس ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله آناناس ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله لیمو ژلوس

پودر ژله لیمو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله لیمو ژلوس

پودر ژله لیمو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله لیمو ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله زردآلو ژلوس

پودر ژله زردآلو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله زردآلو ژلوس

پودر ژله زردآلو ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله زردآلو ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت

پودر ژله پرتقالی ژلوس

پودر ژله پرتقالی ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

پودر ژله پرتقالی ژلوس

پودر ژله پرتقالی ژلوس
تومان۸,۵۰۰ تومان۸,۰۰۰

jeluce with fruit powder-،پودر ژله پرتقالی ژلوس-100 درصد طبیعی،حاوی ویتامین سی، دارای سیب سلامت