شکلات

مربعی ردیفی

نمایش 1–12 از 29 نتیجه

تابلت خانواده وانیلی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده وانیلی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده وانیلی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده وانیلی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده وانیلی جهت تزئین کیک و تهیه دسر – وزن خالص ۲۲۰ گرم

تابلت خانواده نسکافه جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده نسکافه جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده نسکافه جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده نسکافه جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده نسکافه جهت تزئین کیک و تهیه دسر – وزن خالص ۲۲۰ گرم

تابلت خانواده موزی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده موزی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده موزی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده موزی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده موزی جهت تزئین کیک و تهیه دسر – وزن خالص ۲۲۰ گرم

تابلت خانواده شیری جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده شیری جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده شیری جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده شیری جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده شیری جهت تزئین کیک و تهیه دسر – وزن خالص ۲۲۰ گرم

تابلت خانواده توت فرنگی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده توت فرنگی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده توت فرنگی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده توت فرنگی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده توت فرنگی جهت تزئین کیک و تهیه دسر – وزن خالص ۲۲۰ گرم

تابلت خانواده تلخ جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده تلخ جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان17,900

تابلت خانواده تلخ جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده تلخ جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان17,900

تابلت خانواده تلخ جهت تزئین کیک و تهیه دسر – وزن خالص ۲۲۰ گرم

تابلت خانواده پرتقالی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده پرتقالی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده پرتقالی جهت تزئین کیک و تهیه دسر

تابلت خانواده پرتقالی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
تومان15,900

تابلت خانواده پرتقالی جهت تزئین کیک و تهیه دسر – وزن خالص ۲۲۰ گرم

کره بادام زمینی کرمی مروسا

کره بادام زمینی کرمی مروسا
تومان30,000 تومان27,000

کره بادام زمینی کرمی مروسا

کره بادام زمینی کرمی مروسا
تومان30,000 تومان27,000

  Merosa کره بادام زمینی کرانچی مروسا حاوی بادام زمینی و شیر، مروسا ۱۰۰ گرمی، دارای سیب سلامت،

کره بادام زمینی کرانچی مروسا

کره بادام زمینی کرانچی مروسا
تومان25,000 تومان23,000

کره بادام زمینی کرانچی مروسا

کره بادام زمینی کرانچی مروسا
تومان25,000 تومان23,000

  Merosa کره بادام زمینی کرانچی مروسا حاوی بادام زمینی و شیر، مروسا ۱۰۰ گرمی، دارای سیب سلامت،

کرم کاکائو دو رنگ مروسا

کرم کاکائو دو رنگ مروسا
تومان20,000 تومان19,000

کرم کاکائو دو رنگ مروسا

کرم کاکائو دو رنگ مروسا
تومان20,000 تومان19,000

  Merosa کرم کاکائو دو رنگ حاوی تکه های فندوق و شیر مرسانا ۳۲۰ گرمی، دارای سیب سلامت،

کرم کاکائو فندوقی مروسا

کرم کاکائو فندوقی مروسا
تومان21,000 تومان20,000

کرم کاکائو فندوقی مروسا

کرم کاکائو فندوقی مروسا
تومان21,000 تومان20,000

  Merosa کرم کاکائو فندوقی حاوی تکه های فندوق مرسانا ۳۲۰ گرمی، دارای سیب سلامت،

خرمای شکلاتی با مغز بادام زمینی

خرمای شکلاتی با مغز بادام زمینی
تومان50,000 تومان35,000

خرمای شکلاتی با مغز بادام زمینی

خرمای شکلاتی با مغز بادام زمینی
تومان50,000 تومان35,000

خرمای شکلاتی با مغز بادام زمینی، بهداشتی محصول شرکت کارمانیا بسته بندی نیم کیلوگرمی MSpack
روکش کاکائویی، خرما، مغز بادام زمینی

برند های همکار ما