شکلات تلخ

مربعی ردیفی

نمایش 1–12 از 17 نتیجه

تابلت کاکائویی کنجدی مروسا

تابلت کاکائویی کنجدی مروسا
تومان10,000

تابلت کاکائویی کنجدی مروسا، ۱۰۰ گرمی، دارای سیب سلامت

تابلت کاکائویی شیری مروسا

تابلت کاکائویی شیری مروسا
تومان8,000

تابلت کاکائویی شیری مروسا، ۱۰۰ گرمی، دارای سیب سلامت

تابلت کاکائویی بادام زمینی مروسا

تابلت کاکائویی بادام زمینی مروسا
تومان12,000

تابلت کاکائویی بادام زمینی مروسا، ۱۰۰ گرمی، دارای سیب سلامت

تابلت کاکائو تلخ ۹۲% آیسودا

تابلت کاکائو تلخ ۹۲% آیسودا
تومان12,000

تابلت کاکائو ۹۲% تلخ آیسودا، دارای سیب سلامت

تابلت کاکائو تلخ ۸۲% آیسودا

تابلت کاکائو تلخ ۸۲% آیسودا
تومان8,000

تابلت کاکائو ۸۲% تلخ آیسودا، دارای سیب سلامت

تابلت کاکائو تلخ ۷۲% آیسودا

تابلت کاکائو تلخ ۷۲% آیسودا
تومان7,000

تابلت کاکائو ۷۲% تلخ آیسودا، دارای سیب سلامت

شکلات کاکائویی قلبی

شکلات کاکائویی قلبی
تومان40,000

شکلات کاکائویی قلبی بسته بندی MSpack

شکلات کاکائویی قاووت مغز مخلوط

شکلات کاکائویی قاووت مغز مخلوط
تومان35,000

شکلات کاکائویی قاووت مغز مخلوط بسته بندی MSpack

شکلات کاکائویی موندویل

شکلات کاکائویی موندویل
تومان30,000 تومان25,000

شکلات کاکائویی موندویل

شکلات کاکائویی موندویل
تومان30,000 تومان25,000

شکلات کاکائویی موندویل آیسودا بسته بندی MSpack

شکلات کاکائویی ریولات ۷۰% میکس

شکلات کاکائویی ریولات ۷۰% میکس
تومان40,000

شکلات کاکائویی ریولات ۷۰% میکس آیسودا بسته بندی MSpack

شکلات کاکائویی ۷۲% مونورال

شکلات کاکائویی ۷۲% مونورال
تومان40,000

شکلات کاکائویی ۷۲% مونورال آیسودا بسته بندی MSpack

شکلات کاکائویی اریج

شکلات کاکائویی اریج
تومان30,000

شکلات کاکائویی اریج آیسودا بسته بندی MSpack

برند های همکار ما